Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7 Image8


نما چیست؟

نمای ساختمان تمام رخ ساختمان و زیبایی ساختمان است. یک نمای خوب می تواند تبدیل به یک نماد و یک هویت برای یک ساختمان شود و آنرا از انواع مشابه متمایز کند. لذا توجه به نمای ساختمان ، مصالح به کار رفته در آن و نیز طراحی معماری آن چیزی است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. در بسیار موارد بازسازی نمای ساختمان نیز می تواند تغییرات بزرگی بوجود آورد.

اما در صورتی که مایل هستید طراحی نمای ساختمان خود و نیز اجرای آن را به یک گروه با تجربه بسپارید از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده کنید...